40 Bībeles citāti un stratēģijas biznesam, naudai un bagātībai

Kāds ir Bībeles sakars ar uzņēmuma vadīšanu? Kāda ir Dieva nostāja attiecībā uz uzņēmējdarbību un naudas pelnīšanu? Kā mana garīgā dzīve ietekmē manu biznesu? Vai bagātība patiesībā nāk no Dieva? Vai Dievs dod naudu ? Es ticu, ka šis raksts palīdzēs atbildēt uz jūsu jautājumiem.

Kā uzņēmējs esmu uzskatījis, ka Bībele ir ļoti noderīga noteiktās situācijās. Tagad es regulāri studēju Bībeli, lai stiprinātu savu ticību un meklētu garīgus norādījumus no Dieva. Lai arī es neesmu reliģijas fanātiķis, es atzīstu Jēzus Kristus suverenitāti un pārākumu; mūsu ticības autors un beidzējs.

Bībeles izpētes laikā es vienmēr saskaros ar pēdiņām, kas manai dzīvei un biznesam rada pievienoto vērtību. Tie ir slaveni Bībeles citāti attiecībā uz uzņēmējdarbību, bagātību un naudu. Ir diezgan saviļņojoši zināt, ka Svētajā Bībelē ir daudz ko teikt par biznesu, naudu un bagātību.

Tātad, netērējot daudz laika; Zemāk ir Dieva nostāja attiecībā uz biznesu, naudu un bagātību. Lai tos labāk saprastu, es tos uzrādīšu pēdiņās. Šeit ir slavenie Bībeles citāti par biznesu, naudu un bagātību, ko ieguvu, pētot Bībeli.

40 Bībeles citāti un stratēģijas biznesam, naudai un bagātībai

Ej pie skudrām, tu pļāpāji; apsver viņas veidus un esi gudrs. Tam nav neviena ceļveža, pārrauga vai valdnieka, tomēr tas vasarā nodrošina savu gaļu un savāc barību ražas novākšanā. ”- Salamana pamācības 6: 6-8

2. “Bagātā cilvēka bagātība ir viņa spēcīgā pilsēta; nabadzīgo iznīcināšana ir viņu nabadzība. ”- Salamana pamācības 10: 15

Bet jums vajadzētu atcerēties Kungu, savu Dievu; jo tieši tas dod spēku gūt labumu. ”- 5. Mozus 8: 18

4. “Tā Kunga svētības padara jūs bagātu, un viņš ar to nesniedz nekādas bēdas.”

5. “Žēlīga sieviete saglabā godu; un stiprie cilvēki saglabā bagātību. ”Salamana pamācības 11: 16

6. “Visā darbā tiek gūta peļņa, bet runas par lūpām mēdz būt tikai mēles.” - Salamana pamācības 14: 23

“Jo es zinu domas, kas man ir pret jums, domas par mieru un nevis ļaunu, lai sniegtu jums gaidāmo galu.” - Jeremijas 29: 11

8. “Vēl nedaudz gulēt, nedaudz snaust un nedaudz salocīt rokas gulēt; tā nāks jūsu nabadzība. ”- Salamana pamācības 6: 10-11

“Tas, kurš uzticas savām bagātībām, kritīs.” - Salamana pamācības 11: 28

“Vispirms es novēlu, lai jums veicas un būtu laba veselība, pat ja jūsu dvēsele uzplauktu.” - 3. Jānis Vs 2

11. “Iedomības iegūtā bagātība samazināsies; bet tas, kas pulcējas darba dēļ, palielināsies. ”- Salamana pamācības 13: 11

12. “Labs cilvēks atstāj mantojumu saviem bērnu bērniem.” - Salamana pamācības 13: 22

“Jo katrs meža zvērs ir mans, un liellopi uz tūkstoš pakalniem. Es zinu visas kalnu vistiņas, un lauka savvaļas zvēri ir manējie ”, saka saimnieka kungs. - Psalms 50: 10-11

14. “Tur, kur nav vēršu, gultiņa ir tīra, bet daudz palielina vērsis. - Salamana pamācības 14: 4

“Jautājiet, un jums tas tiks dots. Ja jūsu dēls lūdz jums maizi, vai jūs viņam iedosit akmeni? Ja viņš lūdz zivis, vai jūs viņam iedosit čūsku? Ja jūs, būdami ļauni, zināt, kā dot labas dāvanas saviem bērniem, vēl jo vairāk jūsu tēvam, kurš ir debesīs. ”- Mateja 7: 7-12

16. “Nabaga ienīst pat savus kaimiņus; bet bagātajam ir daudz draugu. ”- Salamana pamācības 14: 20

“Nāc, izdomājam kopā”, saka Kungs. “Ja jūs gribat un esat paklausīgs, jūs ēdīsiet zemes augļus.” - Jesajas 1: 18-19

18. “Gudro vainags ir viņu bagātība, bet muļķu muļķība ir neprātīga.” - Salamana pamācības 14: 24

„Iepazīstieties tagad ar viņu un esiet mierā: tādējādi labs jums nāks. Tad noliec zeltu kā putekļus; un Ofīra zelts kā strautu akmeņi. Visvarenais Kungs būs tava aizsardzība, un tev būs daudz sudraba. ”- Ījaba grāmata 22: 21-25

20. “Pirms gods ir pazemība.” - Salamana pamācības 15: 33

“Dieva muļķība ir prātīgāka par cilvēkiem, un Dieva vājība ir stiprāka par cilvēkiem.” - 1. korintiešiem 1: 25

22. “Tas, kas mīl baudu, būs nabags, un, kas mīl vīnu, nebūs bagāts.” - Salamana pamācības 21: 17

“Uzticieties Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu izpratni. Visos jūsu veidos atzīstiet viņu, un viņš vadīs visus jūsu ceļus . ”- Salamana pamācības 3: 5-6

“Labāk ir uzticēties Dievam nekā uzticēties cilvēkam.” - Psalms 118: 8

25. “Un tas notiks pēc tam; Es izlēšu savu garu uz visu miesu, un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecie ļaudis sapņos un jaunie redzēs redzējumus. ”Joēla 2: 28

“Bagātība ir ar mani, izturīga bagātība. Mani augļi ir labāki par zeltu, un mani ienākumi ir labāki par sudraba izvēli. ”- Salamana pamācības 8: 18-19

“Sudrabs ir mans, zelts ir mans, ” saka mītnes Kungs . ”- Haggai 2: 8

28. “Nabadzīgie un bagātie satiekas kopā; Tas Kungs ir visu to veidotājs. ”- Salamana pamācības 22: 2

Dodiet, un tas jums tiks dots. Labi pasākumi, piespiediet, kratot kopā un skrienot pāri, dod cilvēki jūsu krūtīm. ”

“Tam, kas dod nabadzīgajiem, netrūks.” - Salamana pamācības 28: 27

40 Bībeles citāti un Bībeles stratēģijas biznesam, naudai un bagātībai

“Nevar gūt virsroku tikai ar spēku.”

32. “Visam zem debesīm ir gadalaiks un laiks katram mērķim. Laiks stādīt un laiks to novākt; kas ir stādīts. Laiks sadalīties un laiks celties ”- Eklēsija 3: 1-8

“Kas vēju vēro, tas nesēj un tas, kurš mākoņus uztver, to nevar pļaut .

“Sacensības nav ne ātras, ne cīņas ar spēcīgajiem, ne maize gudrajiem, ne bagātība saprotošiem vīriešiem, ne labvēlība prasmju vīriešiem, bet laiks un iespējas notiek ar viņiem visiem.” - Eklēsija 9: 11

35. “ Vai redzi, ka esi rūpīgs savā biznesā? Viņš stāvēs ķēniņu priekšā; Viņš nedrīkst stāvēt veltīgu cilvēku priekšā. ”- Salamana pamācības 22: 29

“Lai ko jūsu rokas ļautu darīt, dariet to ar visu iespējamo; jo kapā nav ne darba, ne ierīces, ne zināšanu, ne gudrības. ”- Eklēsija 9: 10

37. “ No rīta sējiet sēklu un vakarā ar roku neturiet; jo jūs nezināt, kurš no tiem gūs labumu .

38. “Jo Gudrība ir aizsardzība un nauda ir aizsardzība.” - Eklēsija 7: 12

39. “Tas Kungs ir mans gans, es to negribu.” - Psalms 23: 1

40. “ Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, debesu un zemes radītājs. Vai man ir kaut kas pārāk grūti darāms ?